MenüHomeBlogMagic

Magic: the Gathering - Datenbank

Nachtstahl

乙太骤变 
 [3][B][B]
 
法术 
R
将所有永久物上的所有指示物,以及所有衍生物移出对战。  「你醒来后,会发现自己不过是一场梦。」 ~蔓非沼诅咒
  Nr:37
 
Lang Name
cn 乙太骤变
de Ätherknall
en Æther Snap
es Chasquido del éter
fr Coup d'Æther
it Schianto Etereo
jp 霊気の断絶
pt Estalo do Éter